Kommuneqarfik Sermersooq paaqqinniffiutimi ilaanni sulisoq peersinneqassasoq 2020-mi februarimi aalajangiivoq.

Peersitsineq sulisup Ombudsmandimut tamatuma kingornatigut naammagittaalliuutigaa, taannalu misissuinermik aallartitsivoq.

Ombudsmandi isumaqarpoq kommuni suliami illua’tungiusup isumaanik tusarniaagami tamatumalu kingornatigut sulisumik peersitsigami arriippallaamik qisuariarsimasoq, kommunillu peersitsinerup pineqaatissiissutitut atornissaanut periarfissaq iluuseqarani ilatsiinnarnermigut annaasimagaa.

Sulisitsisoq pisumik ilungersunassutsimigut peersitsinermut pissutaasinnaasutut isigisaminik paasisaqaruni pilertortorujussuarmik iliuuseqartussaavoq. Suliami matumani kommunip pisumik paasisaqarneranit sulisup suliami illua’-tungiusutut isumaanik kommunip tusarniaaviginninneranut ullut 13-it ingerlasimapput. Tamatuma kingornatigut kommunip sulisumik peersitsiniarluni aalajangiinerata tungaanut suli ullut 15-it ingerlaqqissimapput. Tassani sulisitsisup peersitsinermik atorfinitsitsitsarneq pillugu inatsiseqartitsineq tunngavigalugu pineqaatissiissutitut atuisinnaaneranut killissaq erseqqissumik qaangerneqartoq Ombudsmandip Vera Lethip oqaatigaa.

Kommunip sulisumik peersitsisoqarnissaanik aalajangiinera Ombudsmandip tamanna tunngavigalugu isornartorsiorpaa.

Kommunip, sulisumik peersitsineq sioqqullugu, sulisumik suliami illua’tungiusutut isumaanik, naak tamanna nalunngikkaluarlugu ilaatigut eqqunngitsumik tunngaveqarluni tusarniaaviginnissimanera Ombudsmandip taamatuttaaq isornartorsiorpaa.

Kiisalu kommunip suliami illua’tungiusup isumaanik ilaatigut kukkusumik tunngaveqarluni tusarniaasimanerminik kingusinnerusukkut naqqiisimanginnera Ombudsmandip isornartorsiorpaa.

Ombudsmandip inassutigaa sulisup peersinneqarneranik suliaq kommunip suliareqqissagaa, Ombudsmandillu oqaaseqaatai isiginiarlugit suliarissagaa.

Ombudsmandip oqaaseqaataa uani atuarsinnaavat.

Paasissutissat amerlanerusut oqarasuaatip normuanut 32 78 10-mut sianerluni pissarsiarineqarsinnaapput.


Sulisitsisup suliani peersitsinernut tunngasuni iliuuseqarani ilatsiinnarnera

Sulisoq pisussaaffimminik akisussaaffimminillu annertuumik kusanaatsumillu sumiginnaasimasoq sulisitsisoq isumaqaruni sulisumik peersitsinissaq toqqarsinnaavaa, tamanna sioqqullugu atorfinitsitsisarneq pillugu inatsiseqartitsinikkut allatigut iliuuseqanngikkaluarluni.

Sulisitsisoq sulisumik peersitsigaangat atorfeqartitaanermut tunngasut illua’tungaannaaniit ingerlaannartumillu sunniuteqartumik unitsinneqartarput. Sulisup suliffik atorfeqarfigisani ingerlaannaq tamatuma kingornatigut qimassavaa, akissarsiallu aamma ingerlaannartumik unissallutik.

Peersitsineq taamaalilluni tassaavoq sulisumut inaarutaasumik akuliuffiusorujussuarmillu pineqaatissiineq, tassami akissarsiat sulisup inuunerani aningaasaqarnikkut tunngaviusut ingerlaannartumik siumullu ilimasaaruteqartoqariinngitsoq peerneqartarmata.

Taamaalilluni eqqartuussisarneq pillugu periaatsimi aalajangersimavoq sulisitsisup peersitsinermik pineqaatissiissutitut atuinissaminut periarfissaa ullualuinnannguit qaangiutiinnartut atorunnaarsinnaasoq. Taamatuttaaq inatsisilerineq pillugu atuakkiani ilimagineqarpoq sulisitsisoq sulisumik peersitserusuttoq sulisup pisussaaffimminik akisussaaffimminillu annertuumik kusanaatsumillu sumiginnaaneranik paasisaqarnermi kingornatigut pilertortorujussuarmik iliuuseqartussaasoq. Sulisitsisoq taamaaliunngikkuni pisumik pineqartumik peersitsinikkut pineqaatissiissutiginninnissaminut periarfissaminik iliuuseqarani ilatsiinnarneq pissutigalugu annaasaqassaaq.

Sulisitsisup iliuuseqarani ilatsiinnarneq pillugu isumaliutersuutinik aporfeqarnissaa pinngitsoortinneqassappat peersitsisoqarnissaanik aalajangiinerit taamaalillutik sapinngisamik pilertornerpaamik pisussaapput. Sulisitsisup tamatumunnga peqatigitillugu ingerlatsineq pillugu inatsiseqartitsinermi suliami illua’tungiusup isumaanik tusarniaasarneq il.il. pillugit tunngaviit nalinginnaasut suli malittuassavai.

Peersitsinissaq sioqqullugu sulisitsisup pineqaatissiissutiginiakkatut eqqarsaatigineqartumut tunngaviusoq pillugu suliami illua’tungiusup isumaanik tusarniaat suliarissavaa. Sulisoq aalajangiinermut tunngaviusut tamarmiusut pillugit isummaminik tusarniaavigineqassaaq, paasissutissat pineqartut sulisitsisup pigigai paasissutissallu pineqartut sulisitsisup aalajangiinissaanut tunngaviusunut ilaasut sulisup nalunngereeraluarpaguluunniit. Suliami illua’-tungiusup isumaanik tusarniaanermut tunngaviup eqqortuunerata qulakkeerneqarnissaa sulisitsisup tassunga atatillugu pisussaaffigaa.

Sulisoq suliami illua’tungiusup isumaanik tusarniaassummik pissusiviusut pillugit paasissutissanik eqqunngitsunik imalimmik tunineqarsimasoq sulisitsisup paasiguniuk sulisoq pisariaqanngitsumik kinguarsaanani tamatuminnga ilisimatittariaqarpaa, kukkunerlu paasineqartoq suliamut aallartinneqartumut qanoq sunniuteqassasoq sulisitsisoq isumaqartoq oqaatigisariaqarlugu.