Paasissutissat inunnut tunngasut pillugit inatsit (persondataloven) 1. december 2016-imi atortuulersinneqartoq Inatsisartut Ombudsmandiannut a-tuutinngilaq.

Ombudsmandili inatsimmi tassani qitiusumillu malittarisassani tunngaviit innuttaasunik pisinnaatitaaffiliisut malinniarlugit aalajangerpoq.

Tassani pineqartut tassaapput nalunaarsorneqarsimasunut paasissutissiisussaatitaaneq pillugu malittarisassat (§§-it 28-mit 30-mut), nalunaarsorneqarsimasut paasitinneqarsinnaatitaanerat pillugu malittarisassat (§§-it 31-mit 34-mut), suliarinninnermut akerliliissuteqartarneq pillugu malittarisassaq (§ 35) aamma paasissutissanik eqqunngitsunik imaluunniit paatsoortitsisinnaasunik il.il. naqqiissuteqartarneq, piiaasarneq mattussisarnerlu pillugit malittarisassaq (§ 37).

Taamatut aalajangermi suliat 1. marts 2017-ip kingornatigut pilersinneqartut pineqartunut ilaatinneqarput.

Paasissutissat inunnut tunngasut pillugit inatsit qallunaatut allassimasoq tamakkerlugu pdf-ilitut aaneqarsinnaavoq atuarneqarsinnaallunilu uani

Ombudsmandi paasissutissanik inunnut tunngasunik suliarinnittarneq pillugu quppersagaa pdf-ilutut aaneqarsinnaavoq atuarneqarsinnaalluni uani 

TUNULIAQUTAA:

Paasissutissat inunnut tunngasut pillugit inatsit EF-ip peqqussutaa 1995-imeersoq tunngavigalugu Folketingimit 2000-imi akuerineqaqqaarami paasissutissat inunnut tunngasut suliarineqartarnerat pillugu inatsimmik (“lov om behandling af personoplysninger”-mik) taaguuteqaraluarpoq. Inatsit taanna aallaqqaataani Kalaallit Nunaannut atuutinngikkaluarpoq.

Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat qinnuteqarmata Kalaallit Nunaannut 1. december 2016-imi atortuulersinneqarpoq, Kalaallit Nunaanni pissutsit immikkut ittut pisariaqalersitaannik allannguuteqarluni. Tamanna Kunngip peqqussutaatigut nr. 1238-ikkut, 14. oktober 2016-imeersukkut pivoq.

Paasissutissat inunnut tunngasut pillugit inatsit pillugu paasissutissat amerlanerusut Datatilsynep aamma Digitaliseringsstyrelsip nittartagaanni ukunani atuarneqarsinnaapput:

https://www.datatilsynet.dk/groenlandkal/persondataloven-for-groenland/

http://digitalimik.gl/da/Losninger-og-infrastruktur/Persondataloven